Παλιές φωτογραφίες σχολείου

- Φωτογραφίες

Το μικρό μας μουσείο

J0283709

Καμινίκια θύμισες που αργοσβήνουν

Καταγραφή

Τοπική ιστορία των Σερρών

history banner

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ Πρόληψη της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού

paratiritirio

Πειράματα με απλά υλικά

peiramata

Συνήγορος παιδιού

synigoros

mouseiaki logo

European school radio

esr1

Εκπαιδευτική Τηλεόραση

ekptil

Οι επισκέπτες μας

Εμφανίσεις Περιεχομένου : 207129
Εγγραφή μαθητών στην Α΄δημοτικού για το σχολ. έτος 2022 - 2023 PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 23 Φεβρουάριος 2022 07:39

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί γονείς,

σύμφωνα με την Φ.6/ 18474/Δ1/18-2-2022 Υπουργική Απόφαση οι αιτήσεις για

την εγγραφή των μαθητών/τριών του φοιτούν για πρώτη φορά στην Α ́ τάξη του

δημοτικού σχολείου, για το σχολικό έτος 2022-2023, θα πραγματοποιηθούν

από 1 έως 20 Μαρτίου 2022. Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται

εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή/τριας Πρωτοβάθμιας

Εκπαίδευση. Οι ώρες υποβολής των αιτήσεων της εγγραφής είναι 10:00-11:00

και κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως με το δ/ντή του σχολείου,

προκειμένου να τηρηθούν τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας

παρεμπόδισης της εξάπλωσης της πανδημίας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 ατου άρθρου 7 του Π.Δ. 79/2017(Α

109),όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου44του Ν. 4777/2021 (Α

25)τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α ́ τάξη του δημοτικού

σχολείου είναι τα εξής:

α) Βιβλιάριο Εμβολίων του/της μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου

στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται,

β)Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ), σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ.

Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015εγκύκλιοτου ΥΠΑΙΘ (Α.Δ.Υ.Μ.),

γ) Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση

κατοικίας του/της μαθητή/τριας.

δ) Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου και Πιστοποιητικό Φοίτησης

Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό


Τις αιτήσεις για την εγγραφή και το ΑΔΥΜ θα τα βρείτε αναρτημένα στην

ιστοσελίδα του σχολείου μας.

Σχετικά με τις εγγραφές στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, θα γίνουν δεκτές όλες

ανεξαιρέτως οι αιτήσεις χωρίς προϋποθέσεις.


ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΑΠΟ:


19ηςΜαΐου 1 – τέρμα 2 – τέρμα (Α. Καμενίκια), Βενιζέλου Ελευθερίου 129- τέρμα

102 – τέρμα, Βοσπόρου1 – τέρμα 2 – τέρμα, Δελφών 1 – τέρμα 2 – τέρμα, Εθνική

Οδός Σερρών - Θεσ/νίκης (ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕΡΓΑΛ-ΕΠΑ.Λ.), Εκτελεσθέντων

Κερδυλλιωτών 1 – τέρμα 2 – τέρμα, Εμμανουήλ Παπά 61 – τέρμα- 50 – τέρμα,

Επίκουρου (Πάροδος Παπαφλέσσα ) 1 – τέρμα 2 – τέρμα ,Ιωάννη Θεολόγου 1 –

τέρμα 2 – τέρμα, Καλογήρου Σαμουήλ 1 – τέρμα 2 – τέρμα Καπετάν Μητρούση 1 –

9 / 2 -10, Καποδιστρίου 1 – τέρμα 2 – τέρμα, Καρατάσου 1 – τέρμα 2 – τέρμα,

Κιθαιρώνα 1 – τέρμα 2 – τέρμα, Κοραή 1 – τέρμα 2 – τέρμα, Κομνηνών 75-

τέρμα & 70- τέρμα, Μαντώ Μαυρογένους (Α. Καμινίκια) 1 – τέρμα 2 – τέρμα

Μετοχίου ( Χωριό ), Μόσχου (Πάροδος επί της Βενιζέλου) 1 – τέρμα 2 – τέρμα,

Ναούσης 1 – τέρμα 2 – τέρμα,Ναυπλίου 1 – τέρμα 2 – τέρμα, Περδίκα 1 – τέρμα 2

– τέρμα, Ραβινέ 1 – τέρμα 2 – τέρμα, Σιρριοπαιόνων 1 – τέρμα 2 – τέρμα,

Παπαστεργίου Ιερέα 1- τέρμα 2- τέρμα.

ΑΙΤΗΣΗ Α' ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ

Α.Δ.Υ.Μ.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 02 Μάρτιος 2022 09:35